รายละเอียดสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วจาก SCB

สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วจาก SCB ดีอย่างไร?

ขอสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วจาก SCB เพื่อเป็นเจ้าของรถที่คู่ควรสำหรับคุณได้อย่างง่ายๆที่ ธนาคารไทยพาณิชย์กับบริการสินเชื่อรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ให้คุณได้รับอัตราดอกเบี้ยผ่อนรถในราคาเบาๆมาพร้อมกับความสะดวกสบาย ของบริการสุดพิเศษที่ท่านจะได้รับ

วงเงินสูงสุด 90%
ของราคาประเมิน

ไม่ต้องมีทรัพย์สิน
มาเป็นหลักประกัน

เลือกระยะสูงสุด
ผ่อนได้นาน 72 เดือน

โอนสิทธิเช่าซื้อ
ให้บุคคลอื่นได้

 • วงเงินสูงสุด 90% ของราคาประเมิน
 • ไม่ต้องมีทรัพย์สิน มาเป็นหลักประกัน
 • เลือกระยะสูงสุด ผ่อนได้นาน 72 เดือน
 • โอนสิทธิเช่าซื้อ ให้บุคคลอื่นได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องมีอายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • ต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

รายการเอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

4. Statement หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

4. Statement หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

5. กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และ ใบทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ

 • รถยนต์ต้องปลอดภาระและมีอายุไม่เกิน 12 ปี
 • ประเภทรถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะและรถตู้
 • รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น

เงื่อนไขการทำประกันภัย

 • เงื่อนไขการทำประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเรียกเก็บจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในลำดับต่อไป)
หมายเหตุ วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย/ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด/ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบ และ/หรือประกาศแจ้งเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของธนาคาร

สมัครง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน
และรอรับเงินภายใน 1 วัน