ช่องทางการชำระเงิน

สะดวกสบายด้วยช่องทางการชำระค่าบริการที่หลากหลาย
Bill Payment

ชำระเงินสดหรือเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคารและสถานที่ต่อไปนี้

SCB Easy Mobile Application

ชำระเงินด้วยมือถือของคุณผ่าน SCB Easy Mobile Application

Online Banking

ระบบทำธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารไทยพาณิชย์

หรือ

ATM/CDM

ชำระเงินผ่านตู้ ATM หรือ CDM ใกล้คุณ